Link text

Skapa en cirkulär process för din IT-utrustning

Cirkulär IT

Boka möte så berättar vi mer

Stora nyttor uppstår  när vi undviker att producera ny IT-utrustning. Genom att välja en cirkulär process där livslängden optimeras och enheterna rekonditioneras och ges ett andra, ibland ett tredje liv skapas både ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar. Det bidrar dessutom till att utsläpp och avfall undviks då färre nya enheter behöver tillverkas.

 

Vi kan hjälpa dig med att;

 

 • Ta hand om hela IT-livscykeln - inköp, finansiering och återtag, vilket innebär;
   
  • tillgång till hårdvara, oberoende tillverkare
  • finansiering till en förutbestämd kostnad, utifrån dina förutsättningar
  • tillgång till vårt Asset Managementsystem som ger dig både en ekonomisk och säkerhetsmässig kontroll. Du kan tex se vem som har vilken utrustning samt när det är dags att byta ut den. 
  • vi tar tillbaka enheterna när det cirkulära värdet är högt och har som störst chans att få ytterligare ett liv. Vi säkerhetsraderar med ISO­-certifierad raderingsteknik samt rekonditionerar enheterna och ger dem ett nytt liv till en ny användare

 • Köpa dina använda enheter såsom laptops, skärmar, tablets, telefoner, konferensutrustning etc. Du får betalt för din utrustning och kan känna dig trygg i att företagets data inte hamnar i orätta händer då vi säkerhetsraderar alla enheter innan de förbereds för en ny användare.

 

 • Sale and leaseback, dvs vi köper er nuvarande IT-utrustning därefter fortsätter ni att hyra utrustningen under resterande användningsperiod. På det här sättet blir du en del av en cirkulär process och får tillgång till vårt Asset Managementsystem som hjälper dig att ha kontroll över enheterna samt att vi säkerställer att de tas om hand om på ett säkerhetsmässigt och korrekt sätt när användningsperioden löper ut.