KOSTNADSFRITT WEBINAR 22.4.2021 | TID: 15.00-16.00

Så anpassar du företagets IT-inköpsstrategi för att passa in i en cirkulär ekonomi.

Hur stor miljöpåverkan våra datorer och mobiler orsakar är svårt att räkna ut men en sak står klar, det tillverkas, konsumeras och kasseras IT-utrustning i en takt som vår planet inte mäktar med. Utöver det riskerar de material de består av ta slut inom bara några decennier. Dessa problem går inte längre att sopa under mattan. Gemensamma insatser från alla håll krävs för att minska belastningen på miljön och skapa förutsättningar för framtida generationer att leva gott på vår planet.

 

Vilka insatser som krävs för att göra användningen av dagens och morgondagens IT-utrustning hållbar med hjälp av cirkulär ekonomi tänker vi diskutera den 22 april tillsammans med Johan Brändström som är doktorand inom cirkulär ekonomi.

 

Med utgångspunkt i forskning på miljöpåverkan och cirkulär ekonomi kommer cirkulära affärsmodeller utvärderas baserat på hur de minskar behovet av extrahering av material samt möjligheten att implementera dem. Målet är att ta reda på förutsättningarna för att minska materialextraheringen till följd av konsumtion av IT-utrustning med 90%.

 

Bland dessa affärsmodeller ingår åtgärder som låter företag och individer göra mer hållbara val kopplat till inköp, användning och avveckling av IT-utrustning. I det här webinaret kommer tre experter på olika områden relevant för inköp närvara för att skapa klarhet i dessa möjligheter.

 

Exempel på frågor som kommer diskuteras under webinaret:

 • Vad är förutsättningarna för att skapa en miljöpåverkansbaserad konsumtionsbudget för inköp av IT-hårdvara?
 • Hur kan konsumtionsmönster ändras utan att påverka den funktion IT-hårdvaran förväntas ge?
 • Vilka möjligheter finns att öka andelen återanvänd eller återvunnen IT-utrustning i samhället?
 • Vilka krav går att ställa på utrustningen vid inköp?
 • Hur kan morgondagens teknik möjliggöra minskad materialanvändning med hjälp av nya funktioner och utökade användningsområden?
 • Vilka funktioner och vilka utökade användningsområden kan vi förvänta oss av morgondagens teknik?

Anmälan

Kontaktuppgifter

Praktisk information.

 • Samtalet modereras av affärsutvecklaren Stefan Lindqvist från 3stepIT
 • Datum: 22 april 2021
 • Tid: 15.00-16.00, sista kvarten av sändningen är ämnad för att besvara inskickade frågor
 • Webinaret riktar sig till alla med ledar- och chefsroller inom IT som önskar vägledning i deras ambition att ställa om mot en mer cirkulär IT-affär
 • Webinarverktyget vi använder oss av är GoToWebinar

Webinarets gästtalaretomas-100x100pixels  

 

Tomas Rydberg
IVL-forskare och LCA-expert

Seniorforskare och expert inom livscykelbaserad miljöledning på IVL Svenska Miljöinstitutet, ett fristående och oberoende institut för tillämpad forskning och uppdrag som bidrar till att uppfylla såväl de globala hållbarhetsmålen som de svenska miljömålen.

 

 

     
annika-100x100pixels

 

 
Annika Overödder
Market Developer Sustainable IT

Arbetar med hållbarhetscertifieringen TCO Certified för hållbar upphandling av IT-, AV- och datacenterprodukter som driver socialt och miljömässigt ansvarstagande under produktens livscykel.

   

 

linda-100x100pixels

 

 
Linda Ekener Mägi
Affärsutveckling 5G task force Tele2

Arbetar med att hjälpa kunder skapa värde via digitalisering och uppkoppling, t.ex. minskat resursutnyttjande, ökad kundnöjdhet eller genom möjliggörandet av nya tjänster.

För den lässugne

it-marknaden-2020-2021
IT-marknadens möjligheter och utmaningar i spåren av covid-19
Läs mer
3stepIT-hallbarhetspris-2020
3stepIT uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete
Läs mer
johan-brandstrom-gastartikel-3stepIT
Så ska cirkulär ekonomi göra användningen av teknik långsiktigt hållbar
Läs mer